Menu
TUOTTEET
Saatavuus: n. 2-3pv

ELECTOR vedenkäsittely

 • Korroosiosuojatekniikkaa vesikiertojärjestelmiin.


  Tavanomainen vedenkäsittely ja ympäristöystävälliset vaihtoehdot

  Perustamisestaan saakka vuodesta 1991 vesi on ollut elector GmbH:lle keskeinen asia.
   Alusta lähtien elector on keskittynyt veden korroosiovaikutuksiin lämmitysjärjestelmissä ja
  yhtiö tarjoaa edelleenkin luotettavia ratkaisuja vesikiertojen korroosiosuojaukseen.
  Tämän lisäksi elector tarjoaa tänään monia muita ratkaisuja perinteiseen vedenkäsittelyyn ja ympäristöystävälliseen veden esikäsittelyyn

 • Korroosiosuojaus sähkökemiallisella vedenkäsittelyllä


  Vesikiertojen sähkökemiallinen korroosiosuojaus on elector GmbH:n pääfokuksessa.
  Elector-korroosiosuojalaitteet takaavat luotettavan korroosion ehkäisyn lämmitysjärjestelmiin, vesijohtojärjestelmiin sekä teollisuuden jäähdytys- ja prosessivesijärjestelmiin hyödyntämällä galvaanista paria sähkökemiallisessä vedenkäsittelyssä.

  Sähkökemiallinen korroosiosuojaus
  … tai korroosiosuojaus sähkökemiallisella vedenkäsittelyllä

  elector-korroosiosuojalaitteet tarjoavat ympäristöystävällisen vaihtoehdon vesikiertojärjestelmien korroosiosuojaukseen korvaamalla kemiallisten inhibiittorien tai hapenpoistoaineiden käytön. 
  Elector-laitteet on suunniteltu seuraaviin sovelluksiin:

  • Korroosiosuojaus lämmitysjärjestelmissä
  • Korroosiosuojaus käyttövesijärjestelmissä
  • Korroosiosuojaus teollisissa jäähdytys-, prosessivesi- ja lämmitysjärjestelmissä

  Vedenkäsittelyyn käytettyjen sähkökemiallisten menetelmien sovellukset vaihtelevat veden puhdistamisesta, desinfioimisesta ja erittäin puhtaan veden valmistamisesta veden koostumuksen muuttamiseen vesikiertojärjestelmissä, kuten lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmissä.

  Sähkökemialliset menetelmät hyödyntävät veden ja siihen liuenneiden aineiden kemiallisia reaktioita, jotka tapahtuvat, kun veteen johdetaan sähkövirtaa. Järjestelmän rakenteesta riippuen saavutetaan erilaisia tuloksia – kuten metalleja korroosiolta suojaava veden laatu.

  Sähkökemiallisten menetelmien monipuolisuus perustuu valtavaan kehitykseen,
  jonka eri alojen tiedemiehet ovat saavuttaneet viime vuosina.
  Kuitenkin ympäristöystävällisten menetelmien lisääntyvä tarve vedenkäsittelyssä on johtanut perinteisten sähkökemiallisten menetelmien uudelleen tulemiseen ja edelleen kehittämiseen.
  Lait ja asetukset saattavat joskus kieltää kemikaalien käytön vedenkäsittelyyn, sillä
  tehokas käyttö saattaisi vahingoittaa vesistöä ja aiheuttaa muita vaikutuksia.

Pyydä järjestelmästä tarjous asianmukaisesti ja laadukkaasti asennettuna.
 
Ota yhteyttä: Jari Makkonen p. 044-250 4100 tai laita sähköpostia toimisto@pumppujapaneli.fi