Menu
TUOTTEET
Toimitettuna: n. 2-3 arkipäivää.

Sisäilmanpuhdistin Micro Reme

Micro sisäilmanpuhdistin vähentää ilmassa olevia hajuja, bakteereita ja
homeita luonnollisella ja turvallisella tavalla, hapettamalla.

Laitteen toiminta perustuu UV-valon ja nelimetallisen katalyyttikennon tuottamien
OH-radikaalien, peroksidien ja superoksidi-ionien reaktioon ilman epäpuhtauksien kanssa.

Epäpuhtaudet mineralisoituvat eli muuttuvat hiilidioksidiksi ja vedeksi.

Laitteen tuottamat hapettajat ovat reaktiivisuutensa takia lyhytaikaisia eikä ilmaan
jää kemikaali- tai muita jäämiä.

Sisäilmanpuhdistin normaalikäytössä

Näitä laitteita käytetään jo 33 Euroopan maassa torjumaan huonon sisäilman
aiheuttamia terveysongelmia.

Laite muuttaa sisäilmaa hyvälaatuisen ulkoilman kaltaiseksi tuottamalla hapettajia ja
negatiivisia ioneja.
  
Tekniikka hajottaa myös ilmassa olevat orgaaniset yhdisteet vaarattomiksi. 

Hapettajat palautuvat reaktioajan jälkeen normaali hapeksi eikä ilmaan tai 
pinnoille jää kemikaalijäämiä.

Tehoaa myös puhdistusaineille resistanteille mikrobeille.

Puhdistettavan ilman ei tarvitse kulkea laitteen läpi kuten passiiviseen suodatintekniikkaan
perustuvissa ilmanpuhdistimissa, vaan laite toimii aktiivisesti, levittämällä puhdistavaa
ilmaa diffuusion avulla ympäristöön.
  
Micro REMEN energiankulutus, äänitaso ja laitteen ulkomitat ovat pienemmät kuin
vanhan tekniikan tilaa vievillä, äänekkäillä ja säännöllistä huoltoa vaativilla puhdistimilla.

Laite ei vaadi muuta huoltoa, kuin hapetuskennon vaihtamisen kolmen vuoden välein.

Teknisiä tietoja

Jännite 230 V/12 V

Virta 0,2 A

Puhdistusteho noin 125 m3 / h

Valmistusmateriaalina alumiini

Paino 1,5 kg

Takuu 12 kuukautta

Micron toiminta pohjautuu REME tekniikkaan.

KATSO ja KLIKKAA!!!
*Virustutkimus


*Tutkimustuloksia hapetustekniikasta

*Sisäilma