Lämpöä maasta, vedestä ja ilmasta.

 Veden puhdistus

Kuvahaun tulos haulle debe suomi 

*AIR 30/60
- raudan-, magaanin sekä  rikkivetyjen
 poisto ja veden neutralisointi
*CAB
-veden pehmennys ELI kalkin poisto
*DEBE pH
-neutralisointi, pH nosto
-UV Radon ilmastaja
*PRF RO
-käänteisosmoosio

Kuvahaun tulos haulle kevox