Menu
TUOTTEET
saatavuus: toimitusaika 1vk

Sisäilmanpuhdistin Micro Reme

Micro sisäilmanpuhdistin vähentää ilmassa olevia hajuja, bakteereita ja homeita luonnollisella ja turvallisella tavalla, hapettamalla.

Laitteen toiminta perustuu UV-valon ja nelimetallisen katalyyttikennon tuottamien OH-radikaalien, peroksidien ja superoksidi-ionien reaktioon ilman epäpuhtauksien kanssa.
Epäpuhtaudet mineralisoituvat eli muuttuvat hiilidioksidiksi ja vedeksi.
Laitteen tuottamat hapettajat ovat reaktiivisuutensa takia lyhytaikaisia eikä ilmaan
jää kemikaali- tai muita jäämiä.

Sisäilmanpuhdistin normaalikäytössä

Näitä laitteita käytetään jo 33 Euroopan maassa torjumaan huonon sisäilman aiheuttamia terveysongelmia.

Laite muuttaa sisäilmaa hyvälaatuisen ulkoilman kaltaiseksi tuottamalla hapettajia ja negatiivisia ioneja. Tekniikka hajottaa myös ilmassa olevat orgaaniset yhdisteet vaarattomiksi. 

Katso tulokset ja laiteturvallisuus: tutkimustuloksia hapetustekniikasta (pdf).

Hapettajat palautuvat reaktioajan jälkeen normaali hapeksi eikä ilmaan ja pinnoille jää kemikaalijäämiä. Tehoaa myös puhdistusaineille resistanteille mikrobeille.

Puhdistettavan ilman ei tarvitse kulkea laitteen läpi kuten passiiviseen suodatintekniikkaan perustuvissa ilmanpuhdistimissa, vaan laite toimii aktiivisesti, levittämällä puhdistavaa ilmaa diffuusion avulla ympäristöön. Micro REMEN energiankulutus, äänitaso ja laitteen ulkomitat ovat pienemmät kuin vanhan tekniikan tilaa vievillä, äänekkäillä ja säännöllistä huoltoa vaativilla puhdistimilla.

Laite ei vaadi muuta huoltoa, kuin hapetuskennon vaihtamisen kolmen vuoden välein.

Teknisiä tietoja

Jännite 230 V/12 V

Virta 0,2 A

Puhdistusteho noin 125 m3 / h

Valmistusmateriaalina alumiini

Paino 1,5 kg

Takuu 12 kuukautta

Micron toiminta pohjautuu REME tekniikkaan.