Lämpöä maasta, vedestä ja ilmasta.

 Poistoilman LämmönTalteenOtto

Kuvahaun tulos haulle nibe  Poistoilma LTO

Kuvahaun tulos haulle nibe  Poistoilmamoduuli
-FLM poistoilmamoduli, siirtää talteen otetun 
  
energian maalämpöpumpun keruupiiriin

 Poistoilma LTO